Make a better future

အောက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်ရုံးချုပ် အမှတ် ၅၃၄ ( အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၄ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၅၊ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၆ ။
ပဲခူးတိုင်း ပြည် အမှတ် ၁၇၊ နဝဒေးလမ်း၊ ရွာဘဲနယ်မြေ။ သန္ဓေပင်ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၉ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၇၁ ။
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူ အမှတ် ၄၉၉၊ ရန်ကုန် – မန္တလေးလမ်း၊ မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၅ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၇ ။
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတ နတ်မော်လမ်း၊ အုန်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၁၃ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၁၆ ။

အထက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
မန္တလေးတိုင်း မန္တလေး အကွက် ၈/၄၂ (က)၊ ၇၈ လမ်း၊ တံခွန်တိုင်အဝိုင်းအနီး၊
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၇ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၈ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၉ ။
မကွေးတိုင်း မကွေး အမှတ် ၅၀၊ မြို့ပတ်လမ်းနှင့် ၁၇လမ်းထောင့်၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၈ ၀၇၃ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၈ ၀၇၄ ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ အကွက် (၆၈၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့ဝင်ရပ်၊ မုံရွာမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၅၁ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၅၂ ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း မြတောင် မြတောင်လမ်းဆုံ၊ မြတောင်စံပြကျေးရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၈ ၀၇၇ ၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၅၇ ။