Adapt and Change

အောက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်ရုံးချုပ် အမှတ် ၅၃၄ (အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၄၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၅၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၆။

အထက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးရုံး အမှတ် ၅၈၈/ခ၊ စွယ်တော်လမ်း၊ စွယ်တော်ဘုရားမြောက်ဘက်၊ ၇၈ လမ်း နဲ့ ၆၈ လမ်းကြား၊ ဖျောက်ဆိတ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေး။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၇၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၈၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၉။