Make a better future

အောက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်ရုံးချုပ် အမှတ် ၅၃၄ (အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၄၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၅၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၆။
ပဲခူးတိုင်း ပြည် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အင်ကြင်းမြောင်ရွာ၊ နဝဒေးရပ်ကွက်၊ နဝဒေး (ကားကြီးဝန်း)၊ ပြည်မြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၉၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၇၁။
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူ အမှတ် ၄၉၉၊ ရန်ကုန် – မန္တလေးလမ်း၊ မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၅၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၃၆ ၈၀၇။

အထက်မြန်မာပြည်

စဉ် တိုင်း မြို့ လိပ်စာ ဖုန်း
မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးရုံး အကွက် ၈/၄၂ (က)၊ ၇၈ လမ်း၊ တံခွန်တိုင်အဝိုင်းအနီး၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၇၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၈၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၆၉။
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ အကွက် (၆၈၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့ ဝင်ရပ်၊ နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၅၁၊ ၀၉ ၄၄၄၄ ၅၇ ၂၅၂။